+421 944 126 904
info@all-partners.com

O agentúre

Pracovná agentúra sídli v Nemšovej. Pracuje na základe živnostenského oprávnenia. Agentúra sa zameriava na sprostredkovanie zamestnanie v zahraničí – štáty Európskej únie a Švajčiarsko.

Sprostredkovanie práce v zahraničí je zamerané hlavne na tieto odvetvia:

- strojárstvo

- poľnohospodárstvo

- stavebníctvo

- gastronómia a hotelierstvo

- opatrovateľstvo

Poplatok za sprostredkovanie zamestnania za úhradu účtuje agentúra podľa Zákona § 25 NRSR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

 

Agentúra poskytuje kompletný servis:

- registráciu záujemcov v databáze

- vyhľadanie a zabezpečenie konkrétneho pracovného miesta podľa požiadaviek záujemcu

- dojednanie pracovných podmienok s budúcim zamestnávateľom

- dojednanie písomnej pracovnej zmluvy

- poskytnutie informácií ohľadom práv a povinností, ktoré súvisia s jeho prácou v zahraničí

- za poplatok zabezpečíme dopravu na pracovisko

 

Našim cieľom je stále rastúca spokojnosť klientov a vysoká kvalita poskytovaných služieb.