+421 944 126 904
KONTAKTNÁ OSOBA: PETER VAVRO

Registračné materiály:

1. Vyplnený registračný formulár

2. Aktuálna fotografia tváre

3. Životopis v nemeckom, anglickom alebo talianskom jazyku

4. Kópia pasu alebo občianskeho preukazu

5. Kópie referencií, absolvovaných školení alebo kurzov, certifikátov, ak ich uchádzač vlastní

6. Prehlásenie o spolupráci s agentúrou All partners, s. r. o. a súhlas so spracovaním osobných údajov

7. Podpísaný Súhlas dotknutej osoby /súhlas so spracovaním osobných údajov/

Registrácia žiadosti o prácu je zdarma. Registračné materiály je možné zaslať e-mailom na adresu info@all-partners.com alebo poštou.

ŽIVOTOPIS

- Použite európsky vzor CV.

- Životopis musí byť úplný, t.j. bez faktických medzier, najlepšie na max. 2 strany A4.

- V popredí by mala stáť Vaša odborná spôsobilosť relevantná pre daného zamestnávateľa.

  • Nezabúdajte, že Váš životopis je Vašou vizitkou. Vyvarujte sa teda preklepom, nezrovnalostiam a pod.
  • Stručne opíšte Vaše odborné znalosti a skúsenosti.
  • Uveďte, prečo by si zamestnávateľ mal na danú pozíciu vybrať práve Vás.
  • V poslednom odseku nezabudnite vyjadriť Váš záujem o osobný pohovor ako aj Vašu motiváciu pre získanie daného miesta.