+421 944 126 904
KONTAKTNÁ OSOBA: PETER VAVRO

Registračné materiály:

1. Vyplnený registračný formulár

2. Aktuálna fotografia tváre

3. Životopis v nemeckom, anglickom alebo talianskom jazyku

4. Kópia pasu alebo občianskeho preukazu

5. Kópie referencií, absolvovaných školení alebo kurzov, certifikátov, ak ich uchádzač vlastní

6. Prehlásenie o spolupráci s agentúrou All partners, s. r. o. a súhlas so spracovaním osobných údajov

7. Podpísaný Súhlas dotknutej osoby /súhlas so spracovaním osobných údajov/

Registrácia žiadosti o prácu je zdarma. Registračné materiály je možné zaslať e-mailom na adresu info@all-partners.com alebo poštou.

ŽIVOTOPIS

- Použite európsky vzor CV.

- Životopis musí byť úplný, t.j. bez faktických medzier, najlepšie na max. 2 strany A4.

- V popredí by mala stáť Vaša odborná spôsobilosť relevantná pre daného zamestnávateľa.

  • Nezabúdajte, že Váš životopis je Vašou vizitkou. Vyvarujte sa teda preklepom, nezrovnalostiam a pod.
  • Stručne opíšte Vaše odborné znalosti a skúsenosti.
  • Uveďte, prečo by si zamestnávateľ mal na danú pozíciu vybrať práve Vás.
  • V poslednom odseku nezabudnite vyjadriť Váš záujem o osobný pohovor ako aj Vašu motiváciu pre získanie daného miesta.

Registrácia


*


*


*


*


*


*


Dosiahnuté vzdelanie

Doterajšia prax - uveďte všetky zamestnania podľa časovej následnosti


V súčasnosti nezamestnaný: Áno   Nie

Znalosť cudzích jazykov:

1- výborne, 2 – veľmi dobre, 3- dobre, 4 – komunikatívne, 5 – základy

Nemecký jazyk:
Hovorenie (1-5):
Porozumenie (1-5):
 
Anglický jazky:
Hovorenie (1-5):
Porozumenie (1-5):
 
Vodičský preukaz:
Vlastné auto:
Iné znalosti:

Záujem o pracovnú pozíciu v Strojárstve


Záujem o pracovnú pozíciu v Poľnohospodárstve


Záujem o pracovnú pozíciu v Stavebníctve


Záujem o pracovnú pozíciu v Opatrovateľstve


Záujem o pracovnú pozíciu v Skladoch

Máte záujem o prácu v krajine

Rakúsko
Švajčiarsko
Nemecko
Anglicky hovoriace krajiny
Česká republika

Požadovaný min. netto príjem mesačne v €:
Najskorší možný termín nástupu do práce:
Pracovný pomer môže trvať najneskôr do: