+421 944 126 904
info@all-partners.com

Zákazka


Sprostredkovateľ : Objednávateľ :
Meno : Peter Vavro Meno :
Adresa : Mierové námestie 34, 914 41 Nemšová Adresa :
Kontaktná osoba : Peter Vavro Kontaktná osoba :
Telefón : +421 944 126 904 Telefón :
E-mail : info@all-partners.com E-mail :
IČO : - IČO :
www : agentura.all-partners.com www :

Objednávame si /objednávateľ/ u Vás vyhľadanie a výber zamestnancov pre nasledujúce pracovné pozície :

Funkcia :
Počet :
Ponúkaný plat :
Pracovná doba :
Ubytovanie :
Doba platnosti zmluvy :
Ubytovanie :
Zabezpečenie stravy :
Iné mzdové požiadavky budú prerokované s majiteľom.
Poznámky :